Houkem phát triển ánh sáng quang phổ đầy đủ bằng cách sử dụng tại nhà kính với Veg

Trường hợp khách hàng:

Trồng rau trong nhà kính mất 24 ngày để rút ngắn chu kỳ sinh trưởng và tăng lợi ích.

LED phát triển ánh sáng

LED phát triển ánh sáng cho Veg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật